За нас

Fur Free Retailer е водещата световна програма за свързване на компании, които не предлагат ценни кожи, с потребители, които желаят да пазаруват етично. Онлайн списъкът на търговци, отказали се от ценните кожи, предоставя на потребителите точна информация относно политиката на търговеца да не използва ценни кожи, което им позволява да направят информиран избор при пазаруване. Програмата има за цел специално да мотивира компаниите да се откажат от ценните кожи и да насърчи етичното потребление.

Програмата Fur Free Retailer включва над 20 държави и представлява международна инициатива на Fur Free Alliance, коалиция от повече от 40 водещи организации за защита на животните и околната среда по целия свят, представляващи милиони привърженици по целия свят

Fur Free Retailer признава насоките на международния стандарт ISO 26000 за корпоративна социална отговорност.

В България програмата Fur Free Retailer се управлява от КАЖИ – Кампании и Активизъм за Животните в Индустрията

КАЖИ (CAAI) е българска неправителствена организация, която работи за създаването на по-справедлив и състрадателен свят за животните.

Чрез образователни и информационни кампании, разследвания, граждански мониторинг на корпоративно и институционално ниво, законодателни инициативи и публични обсъждания, КАЖИ се стреми към повишаване на обществената осведоменост и ангажираност за прилагане на етични и хуманни норми във всички сфери на човешката дейност, свързани с използването на животни.

Съзнавайки многообразието от законни и систематични практики, причиняващи ненужни страдания и смърт на невинни животни, КАЖИ съсредоточава вниманието си върху индустриалните отрасли, в които експлоатацията на животни е в най-голяма степен.

Какво казват търговските марки, които вече са се присъединили